top of page

Dyplomy i Certyfikaty

Dyplom magisterski - psychologia kliniczna człowieka dorosłego
Terapia par we współczesnej praktyce psychologicznej
Racjonalna Terapia Zachowania - kurs podstawowy
podyplom neuropsycholog
Mediator rodzinny, szkolenie
Racjonalna Terapia Zachowania - kurs zaawansowany
Kurs trenerski
Terapia traumy - szkolenie
Konceptualizacja ACT
Seksualność człowieka - szkolenie
Terapia zajęciowa, certyfikat
Duplom magisterski - filologia angielska
Uzależnienia XXI w.
Instruktor rekreacji ruchowej - tytuł zawodowy
bottom of page