top of page

2.

Strefa Neuro

Krótko o badaniu neuropsychologicznym:

 

Celem diagnostyki neuropsychologicznej jest ocena funkcji poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych pacjenta poprzez zastosowanie różnorodnych testów psychologicznych, obserwacji oraz analizy danych medycznych. Badanie neuropsychologiczne pozwala ocenić takie obszary funkcjonowania poznawczego jak: pamięć, uwaga, funkcje wykonawcze, percepcja zmysłowa. Wynik diagnozy jest pomocny w leczeniu zakłóceń poznawczych, będących konsekwencją urazów mózgu, chorób neurodegeneracyjnych, zaburzeń rozwojowych oraz innych schorzeń wpływających na funkcjonowanie mózgu.

Funkcje umysłowe badane przez neuropsychologa to:

  • Pamięć: sprawdzane są różne rodzaje pamięci, takie jak krótkotrwała, długotrwała, epizodyczna, semantyczna itp.

  • Uwaga i koncentracja: badane są właściwości uwagi,  w tym zdolność do jej utrzymania podczas wykonywania zadań.

  • Funkcje wykonawcze: są to  zdolności umożliwiające planowanie, organizację, rozwiązywanie problemów, przewidywanie konsekwencji oraz kontrolowanie i monitorowanie zachowania.

  • Percepcja: badanie percepcji dotyczy zdolności do interpretowania i rozumienia bodźców zmysłowych, takich jak wzrokowe i słuchowe.

  • Język: oceniane są różne aspekty mowy, w tym rozumienie języka słyszanego, pisanego,a także zdolność do generowania mowy.

  • Funkcje motoryczne: ocena dotyczy zdolności do kontroli ruchów ciała.

 

 

 

Oferta Poradni Neuropsychologicznej

Szczegóły oferty znajdziesz po kliknięciu w przycisk "Więcej"

Diagnoza neuropsychologiczna

pamięć

uwaga

mowa

funkcje wykonawcze

Więcej
Rehabilitacja neuropsychologiczna

tradycyjna

cyfrowa

Więcej
Profilaktyka

materiały do druku

trening funkcji poznawczych

Więcej
Edukacja

baza wiedzy

ciekawostki

Więcej
bottom of page